Termeni si conditii

CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE

 

Prezentele condiţii generale fac parte din oferta S.C. SMART DELIVERY S.R.L.  şi reprezintă clauzele generale ale contractului încheiat de subscrisa cu expeditorul.

Prezentele condiţii sunt stabilite cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii si nediscriminării tuturor persoanelor care doresc să apeleze la serviciile societăţii noastre.

SMART DELIVERY  ofera servicii incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal in urmatoarele conditii:

SMART DELIVERY accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor.

Prin predarea trimiterilor catre agentul SMART DELIVERY, expeditorul este de acord cu termenii si conditiile SMART  DELIVERY, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB) cat si de ambalarea corecta  si etichetarea coletelor.

In cazul trimiterilor postale ambalate necorespunzator de catre expeditor, SMART DELIVERY nu raspunde de nici o  eventuala deteriorare a acestora pe timpul transportului.

Trimiterile postale nu trebuie sa contina:

– bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

– ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;

– bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;

– bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.

SMART DELIVERY isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior,  precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare SMART DELIVERY.

SMART DELIVERY isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in cazul in care  expeditorul/destinatarul nu a platit integral tariful corespunzator.

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctele de lucru SMART DELIVERY sau de la  adresa indicata de expeditor prin curier:

Persoane fizice:

– trimiterile postale cu valoare declarata sau ramburs, se ridica cu intocmire packing list/ verificare continut.In packing list se vor mentiona urmatoarele: produsele din interior, seriile/codurile si valoarea produselor/ uzura bunurilor (bifa la produs nou/ produs second hand) pentru bunurile depuse deschise. Curierul SMART DELIVERY asista la completarea formularului, la ambalarea produselor si verifica daca produsele mentionate exista in colet.

SMART DELIVERY nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor privind bunurile mentionate de catre expeditor in formularul :”Proces verbal de continut expediere”.

Persoane juridice:

– trimiterile postale fara valoare declarata, cu valoare declarata sau ramburs se ridica sigilate.Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. Livrarea trimiterii se poate efectua sambata daca expeditorul a specificat pe documentul de transport(AWB) la rubrica observatii mentiunea ”Livrare Sambata”. In momentul preluarii coletele se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000.

SMART DELIVERY nu va utiliza pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare  a trimiterilor postale care prin activitatea angajatilor sai sau a factorilor externi pot altera sau deteriora trimiterea postala  ori continutul acesteia.

De asemenea SMART DELIVERY nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va  deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua  cunostinta de continutul trimiterii postale.

In cazul serviciului « Ramburs », SMART DELIVERY va incasa la predarea trimiterii postale contravaloarea bunului care  face obiectul acesteia si o va transmite ulterior expeditorului in termen de 48 de ore din momentul livrarii. Suma maxima  admisa este de 5000 lei.

« Confirmarea de Primire » (AWB scanat) – serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, dovada ce se trimite pe fax/email in termen de 48 de ore din momentul livrarii.

Serviciul « Confirmarea de Primire » va fi activat de catre expeditor prin bifarea optiunii in cadrul documentului de transport la depunerea trimiterii.

SMART DELIVERY va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:

– adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;

– destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

– destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

In ipoteza prevazuta la punctul 2 dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus, SMART DELIVERY va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 10 zile la punctul de lucru care urma sa faca livrarea.

Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni in depozitul SMART DELIVERY. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea SMART DELIVERY. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului SMART DELIVERY va percepe un tarif de 1 leu/zi.

SMART DELIVERY garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei in termen mediu de 24 de ore si intr-un termen maxim de 48 de ore, exceptie de la regula fac zilele nelucratoare, sarbatorile legale, cazul de forta majora si cazul fortuit.Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale. Pentru respectarea acestor termene SMART DELIVERY beneficiaza prin colaboratorii sai de 68 de trasee stabilite intre punctele de contact fixe deservite de personal, concepute in asa fel incat orice trimitere postala sa fie ridicata din punctul de colectare in maxim 12 ore de la ridicare iar prin fiecare punct de contact fix deservit de personal sa treaca cel putin o data autovehiculele SMART DELIVERY care livreaza trimiterile postale.

SMART DELIVERY a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare. SMART DELIVERY nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a facut dovada platii contravalorii serviciului postal prestat .

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin email pe adresa: office@smartdelivery.ro, fax: 0356.813.953 sau o poate trimite in plic la adresa Str. Petofi Sandor nr.8,Timisoara, Jud.Timis in atentia departamentului Reclamatii si sesizari.

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la SMART DELIVERY toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport(AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj se fac la livrare si nu ulterior acesteia.

Departamentul Reclamatii si sesizari confirma reclamantului primirea reclamatiei telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic cu confirmare de primire si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.

Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.

Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica.

Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale

SMART DELIVERY este obligat sa acorde despagubiri.

SMART DELIVERY colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii , colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde fata de clienti astfel:

– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata SMART DELIVERY acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului pentru un colet/plic;

– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata SMART DELIVERY acorda o despagubire cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste tariful ce include 2% din valoarea declarata in avans , cu intreaga valoare declarata pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livrarii la destinatar sau cu intreaga valoare a rambursului pentru o trimitere postala ce face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia destinatarului cand SMART DELIVERY a omis incasarea rambursului de la destinatar.

– In cazul in care clientul plateste tariful ce include 2% din valoarea declarata, este despagubit conform valorii declarate si trimiterea postala despagubita integral intra in custodia SMART DELIVERY.

In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit tariful ce include 2% din valoarea declarata, SMART DELIVERY acorda o despagubire egala cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata inscrisa in nota de inventar pentru trimiterile postale depuse deschise, respectiv cu cota parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata pentru trimiterile postale depuse inchise. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii. In cazul predarii cu intarziere, SMART DELIVERY acorda o despagubire de 5% din tariful serviciului.

In cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarata, valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 5000 lei.

In urmatoarele cazuri SMART DELIVERY este exonerat de raspundere :

–  Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

–  Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care SMART DELIVERY nu este chemat potrivit legii   sa raspunda;

–  Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul,        deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ;

–  Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

SMART DELIVERY este furnizor de servicii “Express” si garanteaza livrarea trimiterilor postale interne intr-un termen, dupa cum urmeaza :

12 ore pentru trimiterile postale livrate in aceeasi localitate;

24 ore pentru trimiterile postale livrate in interiorul oricarui judet de pe teritoriul Romaniei;

24 ore pentru trimiterile postale intre resedintele de judet;

36 ore pentru orice trimitere postala care nu se incadreaza in niciunul din cazurile de mai sus, urmand a fi livrata intre oricare doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

In cazul in care SMART DELIVERY depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita in cuantum valoric egal.

 

SMART DELIVERY este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 18996 iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale SMART DELIVERY presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.